Nimetullah Demir

23.01.2018
  İslâm medeniyetinde vakıf, bir gayenin tahakkuku için Allah rızasını kazanmak niyetiyle ilahi bir emri yerine getirmek, kişinin kendisi ailesi ve diğer insanların yararına yaptığı her türlü hayırlı iş anlamındadır. Bu bakımdan vakfın hükümleri vakfın talepleri hiç bir şekilde gayesi...
16.08.2016
Vakıf bir gayenin tahakkuku için Allah rızasını kazanmak niyetiyle ilahi bir emri yerine getirmek, kişinin kendisi ailesi ve diğer insanların yararına yaptığı her türlü hayırlı iş anlamındadır. Bu bakımdan vakfın hükümleri vakfın talepleri hiçbir şekilde gayesi dışında değiştirilemez. Toplumsal hayatta...
19.03.2016
21-Şubat pazar günü Muş Vakfı’nda yapılan istişare toplantısına hemşerilerimiz ve memleketimizin müderrisleri ile akil adamların katılımıyla gerçekleşti. Kahvaltı programı tanışma faslıyla başlayıp, Muş’un özel ve zengin kahvaltı çeşitleriyle evvela gözlerimizi ve midelerimizi doyurdular, sağ olsunlar var olsunlar. Toplantı kahvaltı sonrası,...
06.01.2015
  Modern anlamda arşivcilik konusunda ilk ciddi teşebbüs devrin maliye nazırı Saffeti Paşa’nın 1845’te Enderundaki tarihi vesika ve defterleri bir tertip içine almaya çalışması ile görülür. Tam manasıyla modern arşivcilik ise 1846’da ‘Hazine-i Evrak Nezareti’nin kurulmasıyla başlar ve bugünkü Başbakanlık Devlet Arşiv’inin...

www.vurgec.com Fantezi giyim Spor çantası Mont Günlük ayakkabı

Muş Ovası
antalya escort istanbul escort